Opleiding ‘Transpersoonlijk Coachen’

Visie en doel van het programma
Deze opleiding is primair gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om anderen diepgaande coaching te bieden. Een coaching die mensen helpt in hun streven naar een betekenisvol, evenwichtig en doelbewust leven.

2 leergangen: TPC 1 en 2
Ons opleidingsprogramma ‘Transpersoonlijk Coachen’ (TPC) kent 2 leergangen:

  • TPC 1 is een innerlijke reis die zich richt op de dynamiek die ieder van ons tot een uniek individu heeft gemaakt. In dit jaar onderzoeken we al die eigenschappen en overtuigingen die ons blokkeren. Dit is een opleiding gericht op persoonlijke ontwikkeling waarin Transpersoonlijke Psychologie een belangrijke rol speelt. Transpersoonlijke Psychologie biedt een manier om doel en betekenis aan het leven te geven. Deze opleiding kan je als een ‘op zichzelf staande’ opleiding volgen, waarbij het je vooral gaat om je eigen persoonlijke ontwikkeling òf  als eerste stap in de opleiding tot een professionele coach. We zijn ervan overtuigd dat, om een effectieve professionele coach te zijn, begrip van je zelf en van de uitdagingen die horen bij  verandering, essentieel is.
  • TPC 2 richt zich op het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om anderen te coachen en biedt feedback en oefenmogelijkheden, waarbij de studenten afwisselend elkaars coach en cliënt zijn. Er is een specifieke focus op het werkelijk aanwezig zijn als coach, het opbouwen van een vertrouwensband met de cliënt, het stellen van krachtige vragen,  het onderzoeken van beperkende overtuigingen, en de theorie en vaardigheden die noodzakelijk zijn om een professionele coach te worden. Al deze bovengenoemde punten zijn gebaseerd op de 11 kerncompetenties zoals deze door de International Coach Federation (ICF) worden aangegeven.

Om een diploma als gekwalificeerd coach te krijgen moeten TPC 1 en 2 afgerond zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk om beide leergangen te volgen enkel en alleen voor eigen persoonlijk groei.

Geaccrediteerd trainingsprogramma
Op dit moment ( herfst 2016 ) zijn we bijna zover dat we een ACTP (Accredited Coaching Training Program)  certificaat  krijgen van de ICF (International Coach Federation) voor onze TPC 2 opleiding. Wanneer het zover is, naar verwachting eind 2016, kunnen onze studenten van jaar 2 een professionele status als ACC (Associate Certified Coach) of PCC (Professional Certified Coach) aanvragen.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor diegenen die :

  • Een verlangen hebben om het verschil te maken.
  • Het gevoel hebben dat het de bedoeling is dat ze iets ‘groters’ of ‘belangrijkers’ willen doen met hun leven.
  • Begrijpen dat iedereen naar een zinvol en betekenisvol leven verlangt.  
  • Compassie hebben.
  • Zich betrokken voelen bij de persoonlijke groei van zichzelf en anderen.
  • Zich bewust zijn van het belang van spiritualiteit voor een betekenisvol leven.
  • Bereid zijn en de mogelijkheid hebben om volledig te participeren in het opleidingsprogramma.

Onze trainings filosofie
Onze opleidingsfilosofie is er één die ervan uitgaat dat we leren door ervaring.. De opleiding moedigt authenticiteit in de studenten en de trainers aan. Er is tevens een solide theoretische en wetenschappelijke basis in alles wat we doen, op deze manier is  het opleidingsprogramma  een uitgebalanceerde combinatie van didactische en interactieve methoden. 

Onze coaching filosofie
Wij geloven in het geven van het goede voorbeeld, om daarmee een demonstratie of model te zijn van authenticiteit. Coachen is een kunst, waarbij het cruciaal is om te begrijpen dat je als coach een gids bent die aan de zijlijn staat –  en niet in de schijnwerpers. De cliënt leidt het proces, de coach stelt de vragen. Het is niet directief, wel ondersteunend richting de cliënt, om hem of haar zelf te laten ontdekken wat belangrijk is, wat echte balans betekent, wat nodig is om zijn of haar doelen te bereiken en hoe men hier concreet actie op kan ondernemen. Wij geloven dat coaching versterkt wordt door er een transpersoonlijke of spirituele dimensie aan toe te voegen.

Taal en locatie
Al onze TPC opleidingen worden in het Nederlands en Engels gegeven en vinden plaats in Hoogland ( bij Amersfoort).  Momenteel zijn we bezig een on-line programma in het Engels te ontwikkelen dat vanaf 2017 beschikbaar zal zijn.

Op al onze opleidingen zijn onze gedragscode en algemene voorwaarden van toepassing.

Voor meer informatie over onze trainingen kan je op onderstaande links klikken:

Transpersonal Coaching 1 

Transpersonal Coaching 2

Transpersonal Coaching overgangsprogramma